položka: 5301-6

autor:

název: Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication.

Livourne, 1771.
(Souhrn poznatků o vědě, liberálním umění a mechanice i s jejich vysvětlením) – všeobecná národohospodářská encyklopedie.)

Devítisvazkové dílo (v Chotkovské knihovně se nachází šest svazků) je ve skutečnosti dodatkem k třetímu vydání Diderotovy encyklopedie s týmž impresem. Na titulním listu mědirytinový znak velkovévody toskánského Petra Leopolda, jemuž je dílo dedikováno.

Při pohledu na zámek Kačina bychom v okolí marně hledali nějaké hospodářské budovy. Kromě kočárovny tu nejsou žádné stodoly, sýpky, chlévy, zkrátka nic, co by dokládalo zemědělský chod panství. Vše se totiž odehrávalo na hospodářských dvorech ve Svatém Mikuláši, na Nových Dvorech, Hlízově a dalších. Jedinou výjimku tvoří konírna, jenže tu nelze spatřit na první pohled, je totiž umístěna v podzemí pod pravou kolonádou zámku. Původně měla být konírna v jednom ze dvou bočních traktů navazujících na pavilony knihovny a divadla. Tento architektonický návrh byl však hrabětem Rudolfem zamítnut pro přílišnou finanční nákladnost, a tak Kačina zůstala svým způsobem nedostavěná. Unikátní konírna, ze dvou třetin zapuštěná pod terén, sloužila k ustájení asi dvaceti jezdeckých koní hraběcí rodiny a hostů a koní kočárových. Konírna ústí do parku přístupovým klenutým tunelem, kterým se vodili koně a který sloužil také k zásobování. V roce 2014 prošla konírna náročnou stavební a interiérovou rekonstrukcí včetně dochovaného technického vybavení, jako jsou odvodní kanálky, odvětrávací průduchy, hliněné podlahy ve stáních a kamenné mušlové napáječky.

˂
˃