položka: 5301-1

autor:

název: Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication.

Livourne, 1771
(Souhrn poznatků o vědě, liberálním umění a mechanice i s jejich vysvětlením) – všeobecná národohospodářská encyklopedie.)

Devítisvazkové dílo (v Chotkovské knihovně se nachází šest svazků) je ve skutečnosti dodatkem k třetímu vydání Diderotovy encyklopedie s týmž impresem. Na titulním listu mědirytinový znak velkovévody toskánského Petra Leopolda, jemuž je dílo dedikováno.

˂
˃