položka: 5301-5

autor:

název: Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication.

Livourne, 1771.
(Souhrn poznatků o vědě, liberálním umění a mechanice i s jejich vysvětlením) – všeobecná národohospodářská encyklopedie.)

Devítisvazkové dílo (v Chotkovské knihovně se nachází šest svazků) je ve skutečnosti dodatkem k třetímu vydání Diderotovy encyklopedie s týmž impresem. Na titulním listu mědirytinový znak velkovévody toskánského Petra Leopolda, jemuž je dílo dedikováno. Na titulních listech je oválné razítko „G: H: Rottenhan Bibl“. Je tedy možné, že knihy byly součástí věna hraběnky Marie Isabelle von Rottenhan, manželky Johanna Nepomuka Chotka.

Botanika a přírodní vědy

Z archivních materiálů není doloženo, že by Chotkové podnikali cesty do exotických krajin. Neznamená to však, že by se o tamní zvířenu a rostlinstvo nezajímali, neboť se ve fondu knihovny nachází bohatá kolekce botanické literatury. Praktické informace získané z literatury jistě využili při budování té části parku, kterou je možno nazvat „okrasný velkostatek“ – ferme ornée. Statek, který poskytuje nejen potěšení, ale také užitek. Součástí okrasné koncepce byla i lidská práce, stáda hospodářských zvířat, snopy obilí nebo třeba seno svážené na žebřiňácích. V tomto duchu bylo v parku na Kačině možno najít vinici, pasoucí se dobytek, zeleninovou zahradu, sad ovocných dřevin, bylinkovou zahrádku, oranžerii s citrusy, rozárium, což vše mělo dotvářet jakousi bukolickou krajinu „ku potěše všech smyslů“ a také zásobit zámeckou kuchyni.

Růže se staly osudem členky uherské větve Chotků Marie Henriety Chotkové, zvané také růžová grófka. Byla evropsky významnou pěstitelkou, sběratelkou a šlechtitelkou růží první poloviny 19. století. Její rozárium v Dolné Krupé v době své největší slávy čítalo na šest tisíc růží a na její počest je pojmenována mnohokvětá záhonová odrůda Rosengräfin Marie Henriette.

˂
˃