položka: 10676

autor: Antonín Machek 

název: Geschichte Böhmens in Bildern

Prag, 1820.
(Dějiny české v obrazích kamenopisně vyvedených.)

Mappe mit Titelblatt und 67 Lithographien von A. Machek.

Antonín Machek (31. října 1775, Podlažice – 18. listopadu 1844, Praha) byl český výtvarník období klasicismu a biedermeieru, zejména portrétista a malíř historických žánrů. Vytvořil množství náboženských a historických obrazů a také divadelních dekorací, nejcennější jsou však jeho portréty.

Machek se seznámil s českými vlastenci, které také portrétoval, například se členy Puchmajerova básnického kroužku nebo s divadelníky. Díky stykům s pražskou Akademií, profesorem Tkadlíkem a zejména ředitelem Josefem Berglerem, k němuž docházel na večerní kurzy kreslení, se naučil grafické techniky a litografii. Podle předloh různých malířů včetně Berglera litografoval a vydával Dějiny české v obrazích. Chotkové se účastnili také vlasteneckého života, a to v různých institucích. Jan Rudolf byl v letech 1804–1824 předsedou Královské české společnosti nauk, jež vznikla roku 1784. Karel Chotek, jeho syn, byl oddaným zemským patriotem majícím pochopení pro snahy českých vlastenců, i když byl zároveň i věrným služebníkem habsburského arcidomu. Povolil založení Matice české (1831) a dal podnět k založení Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách (1833), o jejíž potřebě přesvědčil císaře Františka I. a dosáhl jeho souhlasu. Pobočky Jednoty v jednotlivých krajích povoloval již sám. Podporoval stavbu škol, zakládal ústavy pro chudé, modernizoval nemocnice a lázně a dbal na to, aby obce a města vedly kroniky své činnosti.

Určitým dokladem vlasteneckého smýšlení Chotků je umístění dvanácti sádrových sošek českých knížat a králů v zámecké knihovně. Tento vynikající cyklus, který vznikl kolem roku 1850 v dílně Josefa Maxe, začíná kněžnou Libuší a končí Rudolfem II. Vytvoření tohoto souboru soch si u Josefa Maxe objednal pražský magistrát pro nově budované východní křídlo Staroměstské radnice.

˂
˃