položka: 5320

autor: Thorwaldsen, Albert

název: Le statue e li bassirilievi inventati e scolpiti in marmo dal Cavaliere Alberto Thorwaldsen scultore Danese, disegnati ed incisi dai Riepenhausen e da Ferdinando Mori.

Roma, 1811
(Sochy a basreliéry vytvořené a z mramoru vytesané dánským sochařem Alberto Thorwaldsenem, překrelené a vyryté bratry Riepenhausenovými a Ferdinandem Moriem.)

Umělci klasicismu viděli svůj naprostý ideál v antice a v oživení antické krásy. Přímým podnětem pro inspiraci klasicismu v antice bylo objevení trosek Herkulanea v roce 1709 a vykopávky v Pompejích v roce 1748, které přinesly překvapivá zjištění o životě a umění antiky a vrhaly nové světlo na antické památky.

Zámek Kačina zdobí velké množství náročné štukové výzdoby, např. centrální tympanon se sochařskou výzdobou, kterou podle návrhu J. Berglera vypracovali A. Schrott a V. Práchner. Pod římsou je latinský nápis, na kterém je latinsky napsáno: JAN RUDOLF HRABĚ CHOTEK SOBĚ, PŘÁTELŮM A POTOMKŮM 1802-22. Reliéfy představují alegorie zemědělství, lovu a flóry. Na pavilonu knihovny se objevují kromě bohyň věd a umění také zednářské symboly, což vzbuzuje nikdy nepotvrzenou domněnku, že J.R. Chotek byl členem zednářské lóže.

˂
˃