položka: 5313

autor: Pozzo, Andrea

název: Perspectiva pictorum et architectorum Andreae Putei e Societate Jesu. Prospettiva de pittori e architetti d´Andrea Pozzo della Compagnia di Gesu.

Romae, 1700–1702
(Perspektiva v malířství a architektuře.)

Autorem tohoto pro vývoj evropské architektury významného díla je italský jezuitský malíř a architekt Andrea Pozzo (1642–1709), který publikoval též pod jménem Andrea Puteus, jak je patrné z názvu knihy. Dvoudílná kniha je dvojjazyčná (psaná latinsky a italsky) a obsahuje téměř dvě stě dvacet obrazových příloh.

V souvislosti se stavbou zámku Kačina a s její klasicistní architekturou je logicky nejčastěji zmiňováno jméno jejího stavitele hraběte Jana Rudolfa Chotka, který nechal zámek zbudovat jako své letní reprezentativní sídlo v letech 1802–1822. Nelze ovšem zapomínat na jména architektů, stavebních mistrů, štukatérů a dalších dnes již neznámých řemeslníků, která by měla být pomyslně „vytesána“ do každého kvádru stavby, neboť bez jejich umu by Kačina nestála a nebyla nejkrásnější empírovou stavbou mezi Petrohradem a Paříží.

První návrh nechal hrabě Chotek údajně vytvořit francouzským architektem Bernardem Poyetem kolem roku 1789. Plány se nedochovaly, ze zmínek však víme, že Poyetem navržená stavba byla příliš velkolepá a nákladná. Chotek Poyetův návrh nepřijal a hledal nového architekta. Našel jej mezi architekty sousedního Saska. Architektem zámku Kačina se stal Němec Christian Friedrich Schuricht. Na samotné stavbě zámku Ka ina se postupně podíleli a byli hrabětem Chotkem zaměstnáni stavitelé Georg Fischer a jeho žáci Johan Philip Jöndl a Anton Arche. Reliéfní výzdoba je dílem vídeňského sochaře A. Schrotta (vychází z návrhu pražského malíře Josefa Bergera), sochařská pak Václava Prachnera z Prahy.

˂
˃