položka: 5301-6

autor: ---

název: Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication.

Livourne, 1771
(Souhrn poznatků o vědě, liberálním umění a mechanice i s jejich vysvětlením) – všeobecná národohospodářská encyklopedie.)

Knihtisk Gutenbergův vynález knihtisku kolem roku 1450 zlevnil proces výroby knih a radikálně změnil jejich dostupnost. Do té doby trval ruční přepis jedné knihy v klášterním manuscriptoriu i několik let. Tiskařský stroj, vynalezený Gutenbergem a do provozu uvedený v jeho tiskárně v Mohuči, se používal dalších téměř tři sta padesát let a zahrnoval celý komplex technických novinek:

  • princip sestavování sazby z jednotlivých kovových liter, které lze po tisku rozebrat (= rozmetat) a znovu použít
  • matrice byly vyráženy do kovu pomocí ručně vyrytých razníků
  • z matrice se odlévaly litery v licím strojku (= slévadle)
  • materiálem pro odlévání liter byla snadno tavitelná liteřina (55 % olova, 15 % cínu, 30 % antimonu)
  • tisková barva sestávala ze sazí, z fermeže a ze sušidel (sloučenina olova a kobaltu)
  • pro vlastní tisk byl upraven papírenský nebo vinařský vřetenový lis O vylepšení Gutenbergova tiskařského lisu se zasloužili zejména čeští vynálezci. Jako první se o to postaral Alois Senefelder (1771–1834), který roku 1796 vynalezl plošný tisk. Český profesor kreslení na táborském gymnáziu Jakub Husník (1837–1906) vymyslel roku 1868 způsob, jak tisknout dokonalé reprodukce fotografií, tzv. světlotisk. O deset let později vynalezl vídeňský Čech Karel Václav Klíč (1841–1926) zcela nový druh reprodukce obrazů, heliografii. Klíč později proces výroby heliogravur zdokonalil a dospěl k nejdokonalejší reprodukční technice vůbec, k hlubotisku, který se užívá dodnes.

S ohledem na dataci vynálezu knihtisku se v jeho dějinách rozlišují knihy podle stáří na prvotisky = inkunábule (z latinského in cunabulis, tj. „v kolébce“), což je označení pro nejstarší tištěná díla pocházející z Evropy z časového období mezi vynálezem knihtisku, tj. tisku s pohyblivými literami (kolem roku 1450) a rokem 1500, a na tzv. staré tisky vzniklé v období vymezené lety 1500 až 1800.

V Chotkovské knihovně čítající kolem čtyřiceti tisíc vzácných knih nalezneme stovky takovýchto starých tisků ze všech oborů lidského vědění psané v mnoha světových jazycích. Z těchto důvodů byl knižní fond této historické knihovny prohlášen movitou kulturní památkou České republiky.

˂
˃